சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஸ்ரீ ஞான   வைரவப்பொருமான் ஆலயத்தில்  

இன்று 18.01.2021  திங்கட்கிழமை  வைரப்பெருமானுக்கு 108 சங்காபிசேகம் நடைபெறும்

Von Admin