சிறுப்பிட்டியை பிறப்பிடமாகவும் லண்டனை வாழ்விடமாகவும்

கொண்ட  நாகலிங்கம் சத்தியவரதன் (வரதன்) அவர்கள் இன்று 06.02.2022  தனது பிறந்தநாளை  வெகு சிறப்பாக காணுகின்றார். இவரை இவரின் உறவுகள் நண்பர்கள் வாழ்த்தி நிற்க்கும் இவ்வேளையில் சிறுப்பிட்டி இணையமும் சிறுப்பிட்டி ஸ்ரீ ஞானவைரவர் துணைகொண்டு வாழ்கவென வாழ்த்தி நிற்கின்றது