வௌிநாடுகளுக்கு செல்லும் பயணிகள் தங்களது கடவுச்சீட்டு மற்றும் பயணச்சீட்டை ஊரடங்கு அனுமதிப்பத்திரம் பயன்படுத்தலாம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Von Admin