சுவிட்சர்லாந்தில் பாரிய வருடாந்த வரிகள் காரணமாக , வரும் ஆண்டில் கூட்டாட்சி கவுன்சிலர்களின் சம்பளம் மீண்டும் உயரும் . எவ்வாறாயினும், யூலி மவுரர், கூட்டாட்சி பட்ஜெட் நிலைமை காரணமாக முன்கணிப்பு ஆண்டு பணவீக்கம் மூன்று சதவீதத்தை முழுமையாக ஈடுகட்டக் கூடாது என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். 

உண்மையில், ஃபெடரல் கவுன்சில் ஊதியங்கள் முழு மூன்று சதவிகிதம் அதிகரிக்காது, ஆனால் 2.5 சதவிகிதம் மட்டுமே.  
கடந்த ஆண்டு, ஃபெடரல் கவுன்சிலர்கள் கிட்டத்தட்ட 457,000 பிராங்குகள் மொத்தமாக சம்பாதித்தனர். டிசம்பரில் வாழ்க்கைச் செலவு சரிசெய்தல் முடிவு செய்யப்பட்டதால், இது அடுத்த ஆண்டு 11,000 பிராங்குகள் அதிகரித்து 486,000 பிராங்குகளாக இருக்கும். ஃபெடரல் பிரசிடெண்ட் மேலும் 12,000 பிராங்குகளைப் பெறுவார், மேலும் அனைத்து ஃபெடரல் கவுன்சிலர்களும் 30,000 பிராங்குகளின் செலவுக் கொடுப்பனவாகப் பெறுவார்கள் என்று “ CH மீடியா “ தெரிவிக்கிறது.  


அவர்களின் பதவிக் காலத்திற்குப் பிறகும், கூட்டாட்சி கவுன்சிலர்கள் நன்கு கவனிக்கப்படுகிறார்கள்: அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களின் ஊதியத்தில் பாதியை ஓய்வூதியமாகப் பெறுகிறார்கள். அரசு ஊதியங்களும் மண்டலங்களில் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இங்கு சில மண்டலங்களில் வாழ்க்கைச் செலவு சரிசெய்தல் 1.5 சதவீதம் மட்டுமே. ஊதிய உயர்வுகளின் ஒரு சிறப்பு அம்சம் பாஸல்-ஸ்டாட்டின் மண்டலம் ஆகும், என „CH Media“ தெரிவிக்கிறது. இங்கு, குறைந்த ஊதிய வர்க்கங்கள் மட்டுமே முழு வாழ்க்கைச் செலவு சரிசெய்தலைப் பெறுகின்றன, அதே நேரத்தில் அதிகபட்ச ஊதியங்கள் பணவீக்கத்தில் 65 சதவிகிதம் மட்டுமே அதிகரிக்கப்படுகின்றன.  


தொழிற்சங்கங்கள் நான்கு முதல் ஐந்து சதவிகிதம் ஊதிய உயர்வுகளைக் கோரியிருந்தன, ஆனால் இறுதியில் 2.5 சதவிகிதத்திற்குத் தீர்வு காண வேண்டியிருந்தது