லிட்ரோ காஸ்   நிறுவனம் இன்று (05) நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் எரிவாயு விலையை குறைத்துள்ளது.

அதன்படி, புதிய லிட்ரோ எரிவாயுவின் திருத்தப்பட்ட விலைகள் பின்வருமாறு.

12.5 கிலோ எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. 201 ஆல் குறைக்கப்பட்டது. அதன்படி, புதிய விலை ரூ. 4,409.

5 கிலோ லிட்டர் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை ரூ. 80 குறைக்கப்பட்டு புதிய விலை ரூ. 1,770.

2.3 கிலோ எடை கொண்ட காஸ் சிலிண்டரின் விலை ரூ.38 மற்றும் புதிய விலை 
   ரூ. 822.