திருணநாள் வாழ்த்து. நிறோஜன் டிலாஜினி.(07.02.2023)

Feb 7, 2023

திரு திருமதி நிறோஜன் டிலாஜினி தம்பதிகள் இன்று 07.02.2023 தமது திருமணநாளை வெகு சிறப்பாக காணுகின்றனர். இன்று திருமணநாள் காணும் இவர்களை உறவுகள் நண்பர்கள் வாழ்த்தி நிற்க்கும்.இவர்களை உற்றார், உறவுகள், நண்பர்கள், என வாழ்திநிற்கும் இன்நேரம் சிறுப்பிட்டி இணையமும் வாழ்க வாழ்கவென வாழ்த்தி நிற்கின்றது