சிறுப்பிட்டி மேற்கு பிறப்பிடமாகவும் தற்போது ஊரெழுவினை வாழ்விடமாக கொண்ட திருமதி குமாரசாமி தவரத்தினம் அவர்களின்

1 ஆவது ஆண்டு நினைவு நாள் (04.03.2023 ) இன்றாகும்.

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கொண்டு,

அவரது பிரிவால் துயருறும் அவரது குடும்பத்தின்ர்க்கு சிறுப்பிட்டி இணையம்  தனது ஆழ்ந்த இரங்களை தெரிவித்தகொள்கின்றது.