அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபா அதிகரிப்பின் காரணமாக  தங்கத்தின் விலை சுமார் 15,000-17,000 ரூபாவால் குறைவடைந்துள்ளது.அதற்கமைய  24 தங்கத்தின் விலை ரூ.170,500 ஆகவும், 21 கரட் தங்கத்தின் விலை ரூ.157,500 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.