சிறுப்பிட்டி மேற்கை பிறப்பிடமாகவும் வதிவிடமாகவும் கொண்டிருந்த

ஐயாத்துரை சவுந்திரம் அவர்களின் 11ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று . அவரது பிரிவால் ஆழ்ந்த துயரில் இருக்கும் அன்னாரின் குடும்பத்தினருக்கும் உறவுகளுக்கும் சிறுப்பிட்டி  இணையம் ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.
அன்பின் உறைவிடமே
பண்பின் இருப்பிடமே
பாசத்தின் நீரூற்றே
உன்னை உச்சரிக்கும்
போதெல்லாம் நேசநதி
அருவியாய் ஊற்றெடுக்கிறது – தாயே
எம்மைவிட்டு பிரிந்தாலும்
எம் உயிருள்ளவரை உங்கள்
நினைவுகள் எம் உள்ளத்தில் உறைந்திருக்கும்!!!
உறவுகள்

தகவல்

பேரன்
இ.நேமி
சுவிஸ்

Von Admin