சிறுப்பிட்டி மற்றும் உலக வாழ் சிறுப்பிட்டி உறவுகளுக்கு அன்பான அறிவித்தல் சிறுப்பிட்டி இணையத்தில்  எமது கிராமத்து நிகழ்வுகள்,நலன் சார்ந்த தகவல்கள். ஊர் புதினங்கள்,
மற்றும் வாழ்த்துக்கள்,அறிவித்தல்கள் ஆகியன.எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கும் பட்சத்தில் பிரசுரிக்கப்படும்.

உங்கள்  தொடர்புகளுக்கு.

www.siruppiddynet.com)

சிறுப்பிட்டி இணையம்.

தொலைபேசி எண்

+41 78 222 57 84 .

தொடர்புகொள்ள

WhatsApp,

Viber 

E.mail. siruppiddyinfos@gmail.com