வாகன சாரதிகள் காலாவதியான சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்களின் செல்லுபடி காலத்தை நீடித்து விசேட வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த வர்த்தமானியை போக்குவரத்து அமைச்சர் திலும் அமுனுகமவினால் வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, ஜூன் 30 ஆம் திகதியுடன் காலாவதியாகும் அனைத்து சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்களின் செல்லுபடியாகும் காலம் இனி 06 மாதங்களாக நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்களின் செல்லுபடியாகும் காலம், ஜூலை 01 ஆம் திகதியுடன் முடிவடைந்து, செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதியுடன் காலாவதியாகும், இது 03 மாதங்களாக நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Von Admin