சிறுப்பிட்டியூர் ஶ்ரீ ஞானவைரவர் புகழ்பாடும் பாமாலை. ்

வெள்ளிக்கிழமை  05-06-2020  திர்த்தோற்சவ தினத்தில்.. வெளியிடப்பட இருக்கின்றது.
குரல் – S. G. சாந்தன் சகிலன்
இசை – P. S. விமல்
பாடல் வரிகள் – பவளம் பகீர்
வெளியீடு –

சிறுப்பிட்டி மேற்கு அருள்மிகு ஶ்ரீ ஞானவைரவர் தேவஸ்தானம்.
சிறுப்பிட்டி.
—————
தயாரிப்பு – பவளம் படைப்பகம்.

Von Admin