கோப்பாய் பிரதேசத்தில் விழிபுலனற்ற பாடசாலை மணவர்கள் இருந்தால் எதிர்வரும் 10.01.2022 க்கு முன்னர் தொடர்பு கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படிகின்றீர்கள்

தொடர்புகொள்ளவேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம்
திரு.க.சத்தியதாஸ்
077 6623720

Von Admin