இந்த புதிய ஆண்டில் (2022) ஆஸ்திரேலிய குடிவரவு மற்றும் விசாக்கள் தொடர்பில் சில சட்டங்கள் அல்லது அம்சங்கள் நடைமுறைக்கு வருகின்றன.

2021-2022 நிதியாண்டில் புதிதாக நாட்டில் குடியேற அனுமதிக்கப்படும் மக்களின் எண்ணிக்கை ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட 160,000 என்ற அளவிலேயே தொடர்ந்தும் இருக்கும்.

இதில் Family reunion stream-க்கென 77,300 இடங்களும் Skill stream-க்கென 79,600 இடங்களும், சிறப்புத் தகுதி மற்றும் சிறுவர்களுக்கென 3100 இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

2022-23 நிதியாண்டில் புதிய குடிவரவாளர்களின் எண்ணிக்கை 180,000 ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2023-24 நிதியாண்டில் இது 235,000 ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்வுகூறப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமை உள்ளவர்கள் மற்றும் நிரந்தர வதிவிட உரிமை உள்ளவர்கள், சர்வதேச மாணவர்கள், குறிப்பிட்ட வகை skilled விசா உட்பட ஆஸ்திரேலிய விசா வைத்திருப்பவர்கள் தற்போது நாட்டிற்குள் வர அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.