இந்த புதிய ஆண்டில் (2022) ஆஸ்திரேலிய குடிவரவு மற்றும் விசாக்கள் தொடர்பில் சில சட்டங்கள் அல்லது அம்சங்கள் நடைமுறைக்கு வருகின்றன.

2021-2022 நிதியாண்டில் புதிதாக நாட்டில் குடியேற அனுமதிக்கப்படும் மக்களின் எண்ணிக்கை ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட 160,000 என்ற அளவிலேயே தொடர்ந்தும் இருக்கும்.

இதில் Family reunion stream-க்கென 77,300 இடங்களும் Skill stream-க்கென 79,600 இடங்களும், சிறப்புத் தகுதி மற்றும் சிறுவர்களுக்கென 3100 இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

2022-23 நிதியாண்டில் புதிய குடிவரவாளர்களின் எண்ணிக்கை 180,000 ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2023-24 நிதியாண்டில் இது 235,000 ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்வுகூறப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமை உள்ளவர்கள் மற்றும் நிரந்தர வதிவிட உரிமை உள்ளவர்கள், சர்வதேச மாணவர்கள், குறிப்பிட்ட வகை skilled விசா உட்பட ஆஸ்திரேலிய விசா வைத்திருப்பவர்கள் தற்போது நாட்டிற்குள் வர அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

Von Admin