2022-ஆம் ஆண்டில் 10 சுவிஸ் மாநிலங்களில் மக்கள் மீதான வரிச்சுமை உயரும் என கூறப்படுகிறது.

சுவிட்சர்லாந்தின் தேசிய வரிச் சுமை சதவீதம் வருமான வரியின் சராசரி விகிதத்தின் சில குறிப்பை வழங்கினாலும், மாநிலங்களில் முழுவதும் வரிகள் விதிக்கப்படும் விதத்தின் சிக்கலான தன்மை மற்றும் ஒப்பற்ற தன்மை மற்றும் தனிப்பட்ட நிதிச் சூழ்நிலைகளில் உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாக இது கணிசமாக வேறுபடலாம்.

அதன்படி 2022-ஆம் ஆண்டில், பின்வரும் 10 மாநிலங்களில் வரிச்சுமை உயரும்:

1, ஃப்ரிபோர்க் (Fribourg) – 1.04 சதவீத புள்ளிகள்

2, டிசினோ (Ticino) – 0.55 சதவீத புள்ளிகள்

3, ஒப்வால்டன் (Obwalden) – 0.52 சதவீத புள்ளிகள்

4, வலாய்ஸ் (Valais) – 0.38 சதவீத புள்ளிகள்

5, பாஸல்-லேண்ட்ஷாஃப்ட் (Basel-Landschaft) – 0.20 சதவீத புள்ளிகள்

6, ஸுக் (Zug) – 0.19 சதவீத புள்ளிகள்

7, ஜெனீவா (Geneva) – 0.12 சதவீத புள்ளிகள்

8, யூரி (Uri) – 0.04 சதவீத புள்ளிகள்

9, அப்பென்செல் இன்னெர்ஹோடன் (Appenzell Innerrhoden) – 0.03 சதவீத புள்ளிகள்

10, கிராபுண்டன் (Graubunden) – 0.03 சதவீத புள்ளிகள்

இருப்பினும், இது மற்ற 16 மாநிலங்களில் குறையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் மத்திய சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள பல மாநிலங்களில் வரிச்சுமை சராசரியை விட மிகக் குறைவாகவும், சில பிரெஞ்சு மொழி பேசும் மாநிலங்களில் சராசரியை விட அதிகமாகவும் உள்ளது. 

Von Admin