கோவிட் தொற்றுநோயின் தாக்கத்தை சமாளிக்க நிறுவனங்களுக்கு உதவ சுவிஸ் அரசாங்கம் இழப்பீட்டுத் திட்டங்களின் தொகுப்பை நீட்டித்துள்ளது.

பணியாளர்களுக்கு 24 மாதங்கள் வரை குறுகிய கால வேலை தொடரும் மற்றும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக நடைமுறைகளால் நிறுவனங்கள் பயனடையலாம் என்று பொருளாதார அமைச்சர் Guy Parmelin புதன்கிழமை செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார்.

தங்கள் பணியாளர்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட நிறுவனங்கள், குறிப்பாக தடுப்பூசி போடப்படாத அல்லது கோவிட் நோய்த்தொற்றிலிருந்து மீளாத நபர்களைத் தவிர்த்து, புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டணங்களையும் கோரலாம்.

பயனாளிகளின் வட்டம் வரையறுக்கப்பட்ட பணி ஒப்பந்தங்களைக் கொண்ட ஊழியர்கள், பயிற்சி பெற்றவர்கள் மற்றும் குறைந்த ஊதியத்துடன் அதிக பணிநேரங்களில் அழைப்பின் அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

எவ்வாறாயினும், ஜூலை மாதத்தில் அதன் வழக்கமான கொள்கைக்கு திரும்புவதற்கு அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.