• Di. Mai 21st, 2024

Siruppiddynet.com

சிறுப்பிட்டி இணையம்

இலங்கையில் சரிந்த டொலரின் பெறுமதி.

Mai 13, 2022

இலங்கையில் நேற்று ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றத்துடன் டொலரின் பெறுமதி சரிந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரச அங்கீகாரம் பெற்ற வர்த்தக வங்களில் இன்றைய தினம் ஒரு டொலர் 365 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றையதினம் 375 முதல் 380 ரூபாவுக்கு டொலர் ஒன்று விற்பனை செய்யப்பட்டது.

சிறுப்பிட்டி இணையத்தின் வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் பங்களிப்பை செய்யலாம்.

You missed