யாழ். மாவட்டத்தில் தெரிவு செயயப்பட்ட 15 எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் நாளை எரிபொருள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என யாழ் மாவட்ட அரச அதிபர் ச.மகேசன் தெரிவித்தள்ளார்.

Von Admin