உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலையில் சிறிய சரிவு காணப்படுகிறது.

ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 0.5 விகிதத்தில் குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை தற்போது 1745 அமெரிக்க டொலர்களும் 81 காசுகளாக உள்ளது.

Von Admin