• Mi. Apr 24th, 2024

Siruppiddynet.com

சிறுப்பிட்டி இணையம்

வெளியாகியுள்ள சில முக்கிய பொருட்களின் விற்பனை விலை.

Okt 19, 2022

இறக்குமதி செய்யப்படும் அரிசி சீனி கோதுமை மற்றும் பருப்பு அகியவற்றின் மொத்த விற்பனை விலை வெளியாகியுள்ளது.

இதற்கமைய, இன்றைய சிவப்பு பருப்பு ஒரு கிலோகிராம் 360 ரூபாய் முதல் 375 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

சீனி ஒரு கிலோகிராம் 238 ரூபாய் முதல் 240 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.வெள்ளைப்பச்சை அரிசி ஒரு கிலோகிராம் 145 ரூபாய் முதல் 150 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.பொன்னி சம்பா ஒரு கிலோகிராம் 175 ரூபாய் முதல் 185 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.நாடு அரிசி ஒரு கிலோகிராம் 160 ரூபாய் முதல் 170 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.கோதுமை ஒரு கிலோகிராம் 260 ரூபாய் முதல் 270 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

வெள்ளைபூடு ஒரு கிலோகிராம் 390 ரூபாய் முதல் 400 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

மேலும் இதனை புறக்கோட்டை மொத்த விற்பனையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. 

உங்கள் நன்கொடைகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

You missed