வருடத்தின் இந்த நேரத்தில் மில்லியன் கணக்கான பறவைகள் இடம்பெயர்கின்றன.

விமானத்தில், அவை அடுத்த சில மாதங்களுக்கு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்களுக்கும், உணவளிக்கும் இடங்களுக்கும் செல்கின்றன,பலர் குளிர்ந்த காலநிலையிலிருந்து தப்பிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள்.

ஆனால் ஒரு பறவை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்புப் பயணத்தைத் தொடங்கியது,மேலும் 11 நாட்களில் 13,560 கிலோமீட்டர்கள் இடைவிடாமல் பறந்து சாதனை படைத்தது.

அலாஸ்காவிலிருந்து ஒரு பார்-டெயில்ட் காட்விட் ,ஒரு வகையான ஈரநிலப் பறவை பறந்து வந்தது, ஆனால் எதிர்பாராத திருப்பத்தை எடுத்து வழக்கத்தை விட கூடுதலாக 500 கிமீ பயணம் செய்தது.

அவ்வாறு செய்ததன் மூலம், முன்பு ஒரு காட்விட் வைத்திருந்த சாதனையையும் முறியடித்தது! அதிர்ஷ்டசாலியான இளம் பறவைக்கு இது ஒரு ஆபத்தான பயணம், ஆனால் அது பரந்த பசிபிக் பெருங்கடலைப் பாதுகாப்பாகக் கடக்க முடிந்தது.

தொடர்ந்து இரவும் பகலும் பறக்கும் போது பறவை அதன் உடல் எடையில் பாதி அல்லது அதற்கு மேல் இழந்திருக்கலாம் என்று பேர்ட்லைஃப் டாஸ்மேனியாவைச் சேர்ந்த எரிக் வொஹ்லர்(Eric Woehler) கூறினார்.

Von Admin