கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் அவுஸ்திரேலியாவில் புகலிடம் கோரி விண்ணப்பித்த அனைத்து இலங்கையர்களின் கடலோரப் பாதுகாப்பு (துணைப்பிரிவு 866) விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் புள்ளிவிபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதன்படி, அவுஸ்திரேலியாவில் (கடற்கரையில்) உள்ள 50 இலங்கையர்கள் கடலோர பாதுகாப்பு (உபபிரிவு 866) விண்ணப்பங்களை தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், இந்த விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இதற்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 8 இலங்கையர்களின் விண்ணப்பங்கள் நவம்பர் 1ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 30ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

நவம்பரில் மொத்தம் 1,643 புகலிட விண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை அலுவலகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் நாடுகளின் விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.