சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஸ்ரீ ஞானவைரவர் ஆலயத்தில் தைப்பூச நன்னாளில் சிவலிங்கம், தம்பப்பிள்ளையார், வசந்தமண்டபம் ஆகியவற்றுக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு இனிதே நடைபெற்றது

Von Admin