கனடாவில் வாழ்ந்துவரும் சிறுப்பிட்டி மேற்கை சேர்ந்த பா.யோகராணி அவர்கல் இன்று தனது பிறந்த வெகு சிறப்பாக காணுகின்றார்.இவரை இவரது அன்பு குடும்ம்ப உறவுகள் நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்த்தி நிற்கும்

இவ்வேளையில்

சிறுப்பிட்டி இணையமும் பல்லாண்டு காலம் சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஸ்ரீ ஞானவைரவர் அருள் பெற்று வாழ்கவென வாழ்த்தி நிற்கின்றது..

Von Admin