இலக்கியத்துக்கான 2022 ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பிரான்ஸை சேர்ந்த அனி ஏர்னோக்ஸுக்கு (Annie Ernaux) வழங்கப்படவுள்ளதாக நோபல் பரிசுக்குழுவினர் இன்று அறிவித்துள்ளனர்.

நோபல் பரிசுக்குரியவருக்கு ஒரு பதக்கமும் 10 மில்லியன் சுவீடிஷ் குரோனர்களும் (911,400 அமெரிக்க டொலர்கள்) வழங்கப்படும். 82 வயதான அனி ஏர்னோவுக்கு (Annie Ernaux)நோபல் பரிசு வழங்கப்படலாம் என கடந்த பல வருடங்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது.

அத்டுடன் இவர் இலக்கியத்துறை பேராசிரியரும் ஆவார், அதேவேளை 1901 ஆம் ஆண்டு முதல் இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற 119 பேரில், இவ்விருதை பெறும் 17 ஆவது பெண் அனி ஏர்னோ (Annie Ernaux) ஆவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Von Admin